Leeftijd bij afsluiten uitvaartverzekering

Verzekeraars van de uitvaartverzekering hanteren een maximale leeftijd met betrekking tot het afsluiten van de verzekering. Ben je dus boven een bepaalde leeftijd, dan is het niet meer mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten. Deze leeftijd ligt vrij hoog, maar het kan dus voorkomen dat je in een dergelijke situatie verzeild raakt waarin er dus geen enkele verzekeraar bereid is om je toe te laten tot de uitvaartverzekering. Houd rekening met een maximale leeftijd die zo rond de 70 à 75 jaar ligt.

Uitvaartverzekering afsluiten op late leeftijd

Ben je al wat ouder, dan is het automatisch zo dat als je een uitvaartverzekering afsluit je een vrij hoge premie moet gaan betalen. Zelfs al zou je voor de goedkoopste uitvaartverzekering kiezen, dan moet je toch nog rekening houden met een redelijke hoge premie. Dit heeft uiteraard dan alles te maken met het feit dat wanneer je op latere leeftijd een uitvaartverzekering afsluit je sneller het kapitaal moet hebben opgebouwd om een uitvaart te bekostigen. En om sneller dit kapitaal op te kunnen bouwen is het dus noodzakelijk dat je ook meer premie gaat betalen.

Te oud voor uitvaartverzekering

Indien je de leeftijd hebt bereikt dat alle uitvaartverzekeraars je zullen weigeren voor de uitvaartverzekering heb je nog maar een keuze, en dat is dat je zelf gaat sparen voor de uitvaartverzekering. Waarschijnlijk zul je, als je laat begint met sparen, niet op tijd het kapitaal bij elkaar hebben, maar sparen is dan simpelweg nog de enige manier die er is.

Previous post: